Bransje: Veterinærmedisin

Telefon:41520910

amund@aqua-pharma.no

www.aquatic.no

Aqua Pharma

Aqua Pharma AS ble etablert i 2001, og er et heleiet selskap av Aquatic Concept Group AS.

Vi har siden 2008 vært en viktig aktør når det gjelder bekjempelse av lakselus i lakseindustrien. Dette gjelder både leveranser av kjemiske produkter for badbehandling og tekniske lagrings- og doseringssystemer for brønnbåt (sistnevnte i nært samarbeide med søsterselskap Hygieneteknikk AS). I tillegg har Aqua Pharma vært en viktig bidragsyter i utviklingen av en komplett badbehandlingsmetodikk for bruk i brønnbåt. Aqua Pharma har nedlagt betydelige ressurser i FoU i disse henseende.

Aqua Pharma er etablert med datterselskap i alle land hvor det er lakseindustri (oppdrett), dvs:

  • UK/Skottland/Shetland (Færøyene betjenes av dette datterselskapet)
  • Irland
  • Canada (øst- og vestkyst)
  • USA
  • Chile
  • Australia/Tasmania