Bransje: Digitalbyrå

Telefon: 46644700

firmapost@axenta.no

www.axenta.no

Axenta

Axenta er eit lite digitalbyrå som har fokus på hjelpe våre kundar med målretta og kostnadseffektiv kommunikasjon som gjev resultat. Basert på lang og oppdatert kompetanse jobbar me innan følgjande produkt- og tenesteområder:

 • Digital kommunikasjonsstrategi
 • Digital rådgjeving
  • Kommunikasjonsrådgjeving
  • Prosjektrådgjeving
  • Prosjektleiing
 • Webprosjekt
  • Forprosjekt
  • Webdesign og webutvikling
  • WordPress
  • Drift og vedlikehald av nettsider og nettløysingar
 • Digitalt innhaldsproduksjon
  • Tekst
  • Foto
  • Video