Bransje: Web- og apputvikling

Telefon: 90860808

post@bryggenresearch.no

www.bryggenresearch.no

Bryggen Reasearch

Bryggen Research AS designer, utvikler og vedlikeheld avanserte websystem og mobilappar. med kontor i Bergen og på Stord samarbeidar me med ei rekkje aktørar innan helse, industri og forskning med leveranse av state-of-the-art digitale verktøy og system for å nå nye marknadar og digitalisere eksisterande prosessar.