Bransje: Revisjon og rådgjeving

Telefon: 53400100

bergen@rsmnorge.no

www.rsmnorge.no

RSM Norge

RSM er Noregs leiande revisjons- og rådgjevingsselskap for små og mellomstore bedrifter.

Me er akkurat passe store. Store nok til å ha tyngde, og små nok til å bry oss. Med 150 medarbeidarar er me store nok til å ha tung kompetanse og lang erfaring innan revisjon, skatt og transaksjonar. Samtidig er me små nok til å gje deg tett oppfylgjing og tilpassa oss di verksemd sine unike behov.

Våre kundar favner eit breidt utval av bransjar, og omfattar både små aksjeselskap og konsern med betydelig størrelse samt børsnoterte selskap. Målgruppa er kjerna av norsk næringsliv – små og mellomstore, eigarstyrte, norske verksemder i vekst.

Alt me gjer, gjer me for å skapa gode kundeopplevingar. Me tilpassar oss deg, ikkje omvendt. For ingen kundar er like. Alt fra størrelse, utvikling, framtidsplanar og behov for råd varierer. Derfor har ikkje me ein fastsatt mal, snarere tilpassar me oss kvar enkelt kunde.

Ein skulle tru det var ei sjølvfylgje.