Bransje: Rådgjevande ingeniørar

Telefon: 47263639

post@goetz.no

www.goetz.no

Gøtz

Gøtz AS er eit rådgivande ingeniørfirma som leverer ingeniørtenester innan arealplanlegging og kommunalteknikk.

Arealplanlegging

  • Reguleringsplanar
  • Illustrasjonsplanar
  • Utomhusplanar
  • Situasjonsplanar

Kommunalteknikk

  • Planlegging og prosjektering av veg, vatn og avlaup
  • Utarbeiing av anbodspapir

I tillegg tibyr me:

  • Oppmålingsteknisk prosjektering
  • Prosjektering av kunstgrasbanar
  • Masseberekning
  • Tekniske teikningar

Me er heimehøyrande på Stord og jobbar hovudsakeleg med prosjekt i Sunnhordlandsområde.