Bransje: Business Technology

Telefon: 21935979

knut.eide.lokhammer@groupm.com

www.groupm.com

GroupM

GroupM er ei verdsomspennande verksemd, med 27 500 ansatte. I Norden er me om lag 1 000 ansatte med kontor i København, Stockholm, Oslo, Helsinki og på Stord. Her sit me 5 ansatte i vår Nordiske Business Technology avdeling.

GroupM omfattar fleire underverksemder, i hovudsak mediebyrå, og GroupM støtter alle sine byrå med utvikling, tilpasning og leveranse av strategiske forretningssystem. Dagens internetteknologi, tilgang til gode kontorfasiliteter, sosialt og faglig felleskap, gjer at ei global verksemd som GroupM kan drive frå Stord.