Bransje: Multiconsult

Telefon: 53013600

stord@multiconsult.no

www.multiconsult.no

Multiconsult

Multiconsult er eit av dei leiande miljøa innan prosjektering og rådgjeving i Norge. På landsbasis er me 2.450 medarbeidarar. I vest er me over 400 medarbeidarar fordelt på kontora i Bergen, Voss, Stord og Stavanger. På Stordkontoret er me over 50 tilsette, og våre dyktige medarbeidarar fordeler seg på fagområda:

– Akva
– Konstruksjon
– Elektro
– VVS/HVAC
– Areal og utredning
– Samferdsel
– VA
– Prosjekt- og byggeleiing

Medarbeidarane våre strekkjer seg frå heilt nyutdanna, til røynde og dyktige fagfolk med nærare 40 års fartstid i bransjen. I Multiconsult sin ryggmarg ligg ei historie som strekkjer seg tilbake til 1908 – altså kan me skryta over meir enn 100 års erfaring!

Rett erfaring, rett kompetanse og rett kompetansesamansetjing har gjort oss i stand til å skapa ein mogeleggjeringskultur. Me sprenger grenser der andre går rundt.