Bransje: Fagorganisasjon for ingeniørar og teknologar

Telefon: 53416738

nnr@nito.no

www.nito.no

NITO

NITO med sine over 80.000 medlemmer er Norges største organisasjon for ingeniørar og teknologar.
NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland er en ressurs for medlemmer i dette området. Det vert lagt til rette for nettverksbygging, faglege og sosiale møteplassar. Her vert arrangert kurs, temamøte og bedriftsbesøk.

Sjekk vårt kurstilbod.

Er du oppteken av teknologi og verdiskaping lokalt? Følg NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland på Facebook.

NITO er ingeniørane og teknologane si viktigaste stemme. Å satse på ingeniørane er å satse på løysingane! Norge har ikkje råd til å la ingeniørar gå ledige. Tilrettelegging for verdiskaping og nye arbeidsplassar er viktig. NITO følgjer opp politikarar både lokalt og sentralt.

Sjå våre temaområde.

Medlemmer kan nyte godt av ei lang rekke økonomiske medlemsfordelar. Bli medlem av NITO!