Bransje: Media

Telefon: 99619347

marte.rommetveit@nrk.no

www.nrk.no/hordaland

NRK Hordaland

Til stades i Sunnhordland

NRK Hordaland sin distriktsredaksjon har 35 tilsette. For NRK er det viktig å vera tilstades og tett på med ein journalist i Sunnhordland, for å kunna fortelja om det som skjer i denne spennande regionen.

Vår journalist Marte Rommetveit er frå Stord og kjenner regionen godt. Ho lagar innhald til radio, tv og nett.