Bransje: Design og reklamebyrå

Telefon: 416 55 258
tada.no

 

Anne Lillebø Gjerstad
Grafisk Designer
Tlf: 907 435 78
Ingrid Rommetveit
AD

Tlf: 971 90 214

Calle Gundersen
UI-designer
+47 960 00 334
Mari Pedersen Totland
Prosjektleder
+47 416 55 258

Tada

Velkommen til Tada
Me er eit kreativt design- og reklamebyrå med avdelingskontor i Kunnskapshuset på Stord, og hovudbase i Haugesund. Kontoret er fylt til taket av kreativ skaparglede. Me vil, med resten av Tada i ryggen, by på alle formar for reklame- og kommunikasjonstenester til ambisiøse verksemder i alle storleikar.

Kva er Tada?
Tada er eit kreativt fullservice reklamebyrå beståande av 26 dedikerte designarar, AD’ar, rådgjevarar, webutviklarar, tekstforfattarar, illustratørar og prosjektleiarar, med kundar over heile Noreg. For desse kundane skapar me effektiv kommunikasjon og grunnar til å feira. Me jobbar aller best med ambisiøse mål og med beina godt planta på jorda. Me er eit ganske stort, lite reklamebyrå, og me er i eigne augo utfordrarane frå vest.