Bransje: Opplæringskontor

Telefon: 48141330

yso@yso.no

www.yso.no

Ytre Sunnhordland Opplæringskontor

Opplæringskontoret har som hovudoppgåve å rekruttere lærlingar og administrere lærlingordninga for medlemsbedriftene. Det gjer me i samarbeid med bedriftene, utdanningsinstitusjonar, fylkeskommunen, bransjeforeiningar og andre.

Besøk heimesida vår for å få informasjon om medlemsbedrifter og lærefag.