Lokasjon: K1, 2. etg.     Kapasitet: 32 personar.     Fasilitetar: Whiteboard, videokanon, trådlaust nettverk.

Bookingkalender kantine K2

VIKTIG: Booking av kantine i helg (laurdag og/eller søndag) og mellom kl. 11.00 og 13.00 alle kvardagar, kan kun gjerast etter avtale med Kunnskapshuset.

Klikk på ynskja møtedato for å starte booking:

Komande reservasjonar for kantine K2

Oversikt over kven som har reservert kantine K2 i tida som kjem:

Dato:
Bookingreferanse:

01.11.2022, kl. 13:30-16:30
post@stordnaeringsraad.no, tlf. +4790145

01.12.2022, kl. 07:30-10:30
post@stordnaeringsraad.no, tlf. +4790145