Lokasjon: K1, 2. etg.     Kapasitet: 10 personar.     Fasilitetar: Whiteboard, videokanon, trådlaust nettverk.

Bookingkalender møterom M1

Klikk på ynskja møtedato for å starte booking:

Komande reservasjonar for møterom M1

Oversikt over kven som har reservert møterom M1 i tida som kjem:

Dato:
Bookingreferanse:

30.09.2022, kl. 08:30-10:30
even.satrevik@formue.no, tlf. 94219514