Bransje: Nettavis

Telefon: 47652527
Annonse: 92806381

jonas@stord24.no
annonse@stord24.no

www.stord24.no

Stord24

Stord24 er ein digital mediekanal som dekkjer store og små nyhende frå byen Stord og omlandet rundt, med eit spesielt fokus på det rike næringslivet i regionen vår.

Me samarbeider tett med nettavisa Sysla.no, og kan difor bidra til å gje nasjonal merksemd til gode, lokale historiar frå næringslivet lokalt.

Vårt mål er å vere på lag med stordabuen!