Bransje: VVS – Kulde og varme

Telefon: 91551301

arne@winns.no

www.winns.no og www.r744.no

Winns

WINNS a.s er et norsk selskap med base og produksjon i Trondheim med avdelingar og partnerar over heile landet. Me er et selskap som både forskar på, utviklar, og produserer høg-teknologiske systemløysingar for oppvarming og kjøling av bygg og prosessar. Våre anlegg har alle det til felles at de er klimanøytrale og fullstendig frie for kjemisk framstilte kuldemedium.

Vår tydelege visjon er at me skal hjelpe verden med å oppnå sine klimamål. Dette igjennom utvikling av nye klimanøytrale anlegg som også er svært lønsame for sluttbrukar. Vår enkle visjon har trekt til seg folk frå heile den Norske kuldebransjen, me har hausten 2017, som et 7 år gamalt selskap, allereie passert 200 års bransjeerfaring i vår stall av fagfolk frå ingeniørar til montørar……alle med same visjon om framtida for selskapet og kuldebransjen. Ein kan seie at WINNS a.s er like mykje et kommersielt motivert klimainitiativ som det er et berekraftig teknologiselskap.